KOCKÁZATI KÖZEGEK

Kokázati közegek azonosításaA Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 

49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet betartása


Gyakorlati tanácsok

2015. november eleje óta érhető el a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet).

A jogszabály megalkotásával Magyarországon is rendelet által szabályozottá és kötelezővé vált a baktérium okozta fertőzések megelőzése érdekében szükséges intézkedések megtétele.

A Rendelet a 2015. 11. 06-án történt kihirdetését követő 90. napon lépett hatályba. A Rendelet hatálya alá tartozó létesítményekre vonatkozó kockázatbecslést, felmérést a jogszabály hatályba lépésekor már működő egységekben a hatályba lépést követő egy éven belül, a hatályba lépést követő időszakban megépült létesítményekre vonatkozóan pedig a használatba vételi engedély jogerőre emelkedését követő 2 hónapon belül kell elvégezni.

A Rendelet külön bejelentési kötelezettséget ír elő a nedves hűtőtornyokra. A jogszabály hatálybalépésekor működő nedves hűtőtornyot a rendelet hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül, az e rendelet hatálybalépését követően létesítendő nedves hűtőtornyot a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kellett bejelenteni az Országos Tisztifőorvosi Hivatal nedves hűtőtornyokat regisztráló informatikai szakrendszerébe.


A Rendelet hatálya alá tartozó, kockázatot jelentő létesítmények és közegek azonosítása:


A rendelet kockázat szempontjából a létesítményekre kétféle definíciót alkalmaz:

- Kockázatot jelentő létesítmény: olyan közforgalmú létesítmények, amelyekben Legionellaexpozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek találhatóak


- Fokozott kockázatot jelentő létesítmény: az egészségügyi és szociális intézmények, kereskedelmi szálláshelyek, nedves hűtőtornyok és azon közfürdők, ahol aeroszol előállító meleg vizű medencét üzemeltetnek, különösen pezsgőmedencét, élménymedencét, hidroterápiás kezelőt.

Az adott létesítmény kockázati szintjének meghatározása után azonosítani kell az egységben lévő kockázati közegeket.


A rendelet által meghatározott fő kockázati közegek az alábbiak:

- Ivóvíz és használati melegvíz hálózat (HMV hálózat)

- Medencék: A közfürdők közül a rendelet azokra a 30 oC feletti medencékre ír elő vizsgálati kötelezettséget, amelyek vízpermetet képeznek (pl. pezsgőmedencék, élménymedencék), a gyógymedencéket nem érinti!

- Nedves hűtőtornyok

- Légkezelő egységek


Ivóvíz és használati melegvíz hálózat kockázatbecslése esetében fontos szempont a

hőfokmérés elvégzése szinte minden kifolyón. A stabilan 20 oC alatti hidegvizes hálózat nem tekintendő kockázati tényezőnek. Használati melegvizes hálózat esetében minden 20-50 fok közötti vízhálózat kockázatnak minősül, ami kapcsolódik aerosolképző idommal rendelkező kifolyóhoz. Ide tartoznak a rendszerhez kapcsolódó vezetékhálózatok, kifolyók (különösen a zuhanytelepek), víztározó tartályok is.


Medencék esetében csak a 30 fok feletti, élményelemekkel ellátott medencék tekintendők kockázati tényezőknek. Tehát a 30 oC vagy az feletti hőmérséklet és az aerosolképző élményelemek együttes jelenléte esetén minősül kockázatnak az adott medence. A Rendelet az élményelemek nélküli gyógymedencéket nem érinti.

Szűrő-forgató rendszerrel ellátott medencék esetében különös figyelmet kell fordítani a szűrőtartályokra, ugyanis kiemelt kockázatot jelentenek.


Kockázatnak minősülnek a víz alatti vízsugármasszázs kezelést

biztosító kádmedencék (tangentor kádak) is. A tangetor kádaknál mind a kád saját

forgatórendszerét, mind pedig a töltővezeték rendszert is egységes kockázatként kell kezelni.

Légkezelő egységek tekintetében a pangó vízterek kialakulásához alkalmas területeket kell azonosítani, hiszen ezek képezik a fő kockázatot ezen rendszerek esetében.


A kockázati közegek azonosításához elengedhetetlenek az akkreditált laboratórium által vett mintavételi eredmények. 


Élményelemmel ellátott medencéknél, ha az élményelem a medencével azonos vízkörön van, akkor javasolt csak a medencéből mintát vételezni kezdetben, hiszen fertőzött rendszer esetében mindenképpen megjelenik a baktérium a

medencevízben is.


Tangentor kádaknál érdemes a forgatott vízből, valamint a töltővezetékből

is mintát venni, hogy el lehessen különíteni a fertőzött szakaszokat pozitív minta esetén.


Cirkulációval ellátott használati melegvíz hálózatnál kezdetben a tartályból és a cirkuláció visszatérő ágáról érdemes mintát venni. Kiegészítésként a melegvíz előállítás helyétől legtávolabb eső kifolyón is lehet mintát venni.  

Flag Counter