LEGIONELLA KOCKÁZATBECSLÉS

Mi is a Legionella kockázatbecslés?Rendeleti előírás, hogy „a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról” szóló 49/2015 (XI. 6.) EMMI rendeletben (továbbiakban rendelet) rögzített fő szabályoknak, előírásoknak megfelelő intézkedések gyakorlati megvalósítása a munkahelyeken rendben megtörténjen.  A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előirásokról szóló 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet előirásai 2016. február 4-től hatályosak.


A rendelet 9.§ (2) és (3) pontja rögzíti, hogy a fokozott Legionella fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben el kell végezni a kockázatbecslést és a kockázatcsökkentést.


A legionella elemzés során az alábbi feladatokat végezzük el:

 1. Tájékozódás, információgyűjtés a munkahelyi feltételekről, szerződéskötés.
 2. Személyes találkozás során a legionella előfordulási valószínűség feltérképezése, a kockázatok és tényezők áttekintése, egyeztetése. A személyes találkozáshoz szükséges az adott helyszín meleg vízzel, víztartályokkal, kazánokkal, medencékkel kapcsolatos szaktudással bíró műszaki szakember jelenléte.
 3. A műszaki paraméterek begyűjtése. Megrendelőtől kapott, vízgazdálkodási rendszert leíró dokumentáció (műszaki rajz, leírás) alapján a kockázati közegek azonosítása.
 4. Kérdőív összeállítása az egyes kockázati közegekhez kapcsolódóan
 5. Kockázatbecslési dokumentáció elkészítése a Megbízó által megadott adatok alapján.
 6. Optimális üzemeltetési utasítás kidolgozása a Megbízó által megadott műszaki adatok felhasználásával
 7. Igény esetén a dolgozók Legionellával kapcsolatos oktatása
 8. Monitoring terv elkészítése, mintavételi pontok kijelölése. Megrendelőtől kapott műszaki adatok, helyszíni szemle alapján minden kockázati közegre kidolgozzuk a monitoring tervet, illetve hőmérsékletmérésre vonatkozó utasítást.
 9. Kockázatkezelési táblázat összeállítása
 10. A kockázatot jelentő hiányosságok feltárása, javaslattétel a kockázatok mérséklésére. Kockázatcsökkentő beavatkozások, intézkedési terv kidolgozása
 11. Megbízói igény esetén a fertőtlenítési megoldások meghatározása (fertőtlenítő szer kiválasztása és koncentráció meghatározása) külön megbízás alapján biológus szakértő bevonásával történik.
 12. A legionella kockázatelemzés dokumentáció postai úton történő átadása a Megrendelő részére.


Időszakos feladatellátás:

1.     Időszakos szemlék megtartása

2.     Igény esetén a Népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal ellenőrzésén részt veszünk, képviseljük a munkáltatót

3.     Felülvizsgálat 

4.     Éves rendszeres felülvizsgálat, vagy nagyobb karbantartás, új vízkezelő berendezés, épületszárny kialakítás, stb. beruházás esetén időszakos felülvizsgálat elvégzése, 

5.     Kockázatbecslési dokumentáció frissítése.

Flag Counter